Images of Drudgery and Boredom

Macro

Anthemis nobilis?: dinsdag 20 juli 2004, 13u25 (Macro, Planten)

Anthomyiida sp. II: zondag 11 juli 2004, 13u42 (Beesten, Macro)

Anthomyiida sp.?: donderdag 8 juli 2004, 15u15 (Beesten, Macro, Mijzelf)

Araneus diadematus IV: vrijdag 16 juli 2004, 10u41 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus IX: dinsdag 7 september 2004, 13u40 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus IX: dinsdag 17 augustus 2004, 1u03 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus V: zondag 25 juli 2004, 12u00 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus VI: woensdag 4 augustus 2004, 11u15 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus VII: vrijdag 6 augustus 2004, 13u08 (Beesten, Macro)

Araneus diadematus VIII: maandag 9 augustus 2004, 16u00 (Beesten, Macro)